V regionu tzv. České republiky se blíží několik vábniček pseudodemokracie -voleb. Parlamentní a následně prezidentské.  Postoj většiny anarchistů/tek je asi všeobecně znám a není zapotřebí rozebírat důvody, proč odmítají tuto formu legitimizování vykořisťování a manipulace.

Přesto bude na místě znovu a zřetelně vyjádřit náš odmítavý postoj. A to mnoha formami. Přivítáme jakékoliv náměty a nápady. Návrhy letáků, grafiky. Akcí a aktivit, které by mohly být přínosné. Budeme velice rádi za jakoukoliv vaši aktivitu.

 

Pokud budete mít chuť nám pomoci. Nebo naopak budete potřebovat naši pomoc vy. Kontaktujte nás.

Volná komunita VAP