Anarchistický May Day Weekend 2017 (Wroclaw)

Přetiskujeme pozvánku našich bratrů a sester z regionu Polska.


29.-30.4. KONGRESONO  3. Anarchist Congress

 

1.5. PRVOMÁJOVÁ  DEMONSTRACE

 

Kongresono je  projekt snažící se vytvořit prostor pro setkání a diskusi, povzbudit dialog v rámci anarchistického hnutí a posilovat vzájemné kontakty. Vytvořit místo k výměně zkušeností a informací. Pokoušející se představit a propagovat anarchistické myšlenky co nejširšímu “publiku”.

Během dvoudenní konference budete mít možnost zkoumat široké spektrum aktuálních otázek a společně přemýšlet o možnostech našich budoucích aktivit a cílů.

1. května společně vyrazíme do ulic, aby jsme uvedli teorii do praxe! Vrátili “Prvnímu máji” jeho původní význam a ideály. Doufejme, že se promění v naší společnou výzvu k sebeorganizaci a solidaritě.

Podrobné informace o programu a místo konání již brzy!

Pro více informací a aktualizace naleznete na našem webu.
E-mail: kongresono2017()riseup.net

* Konference se bude konat v polštině. Bude možné  poskytnout  tlumočení do angličtiny.

Comments are closed.