Otevřená diskuze na téma „Regionální aktivity a jejich dopad“ (13.12. / Praha / Salé)

ods

Volná komunita Voice of Anarchopacifism ve spolupráci s Infocentrem Salé vás zve na otevřenou diskuzi „Regionální aktivity a jejich dopad“.

Proběhne 13.12. od 18.30 v  Infocentru Salé.

Problematika regionálních aktivit je dlouhodobě jedním z podstatných bodů nejen naší agendy. Propojování práce “lokálních crew”, principy “neformální organizovanosti” a hledání spojnic mezi regionálními tématy s nadregionálními a celospolečenskými. To jsou oblasti, jež se stále znovu vytváří a přetvaří,podle měnících se podmínek a souvislostí.

 

diskuze

Přijďte se s námi podělit o své názory, nápady a postoje. Otevřená diskuze je vhodným místem k společnému hledání nových alternativ a optimalizování stávajících.

Těšíme se na vás, vaše názory, nápady a postřehy..

 

Comments are closed.