Autonomní feministický kolektiv “nemrAFKy”

AFK

Prohlášení kolektivu nemrAFKy – kdo jsme a jaké jsou naše cíle

NemrAFKy jsou autonomním feministickým kolektivem bojujícím za svět, který je postaven na rovnosti všech bytostí a na svobodných vztazích mezi nimi. Jako autonomní feministickej kolektiv se vymezujeme proti kapitalismu, patriarchátu, sexismu, rasismu, druhové diskriminaci, náboženským i státním institucím a všem formám útlaku a hierarchie.

Samotné slovo “nemrAFKy” odkazuje k umravňování hlasů feministek a feministů ve veřejném prostoru. Náš kolektiv nevidí důvod, proč by měl být utišován hlas utlačováných, které/kteří tak ztrácí možnost poukázat na kořeny i projevy diskriminace. NemrAFKy jsou autonomní, protože o podobné “umravňování” nestojí a necítí ani potřebu se komukoliv zodpovídat za své činy. Feminismus není nemravný, ačkoliv je tak společností často vnímán. Neslevíme ze svých pozic, abychom se někomu zalíbili. Je-li feminismus nemravnost, sami raději budeme nemravné/nemravní, než abychom byli zticha.

Jsme si vědomi toho, že sexismus je jevem, s nímž se setkáváme v rámci celé společnosti – tedy i v rámci autonomní scény. Stejně jako další formy diskriminace jej nehodláme tolerovat vně ani uvnitř antiautoritářského hnutí a budeme proti němu bojovat na všech frontách. Odmítáme spolupracovat s těmi, kteří sexismus tolerují a dávají lidem se šovinistickými/ homofobními/ sexistickými i jakkoliv jinak diskriminujícími názory prostor ve svých organizacích. Spolupráci s těmi, kterým není diskriminace lhostejná a sdílí naše názory, naopak vítáme a budeme za ni rády/rádi.

Dokud si nebudeme rovné/rovní všichni, nebude svobodný nikdo.

path4209

Kontakt

web :https://nemrafky.noblogs.org/  eml: nemrafky(zavináč/at sign)riseup.net

 

(zdr.eml)

Comments are closed.