Naléhavé – Vyklízení Hambachského lesa (Německo)

Převzato z 325:

hambach02

Probíhá vyklízení Hambachského lesa!  Podpora je nutná!

15.03.2016 –Včera ráno obklíčili policisté okupovanou louku. Jak se později ukázalo, šlo o rozsáhlou policejní akci: Všechny hlavní cesty do lesa byly vyčištěny, spraveny a rozšířeny, všechny barikády a zábrany byly zničeny. Do dnešního dne byly vyklizeny čtyři neokupované základny.

Policejní jednotky jsou stále přítomny všude kolem, pronásledujíce ty, kteří se snaží postavit nové zátarasy…

Toto je naléhavá výzva k podpoře všeho druhu! To, co se stalo za poslední dva dny, je masivní policejní útok! Jelikož jsou všechny cesty vyčištěny a tedy průjezdné pro těžkou techniku, je důležité chránit lesní zábory PRÁVĚ TEĎ!

Přijeďte do Hambachského lesa, potřebujeme jídlo, vodu, přikrývky a ze všeho nejvíce lidi!

Pro více informací: ww.hambachforest.blogsport.de

hambach01

Ongoing eviction in the Hambach forest! Support needed!!

15.03.2016 – Yesterday morning the meadow occupation was surrounded by cops. This turned into a huge police operation: All main paths in the forest were cleared, fixed and broadened, all barricades and tripods destroyed. Until today four unoccupied platforms were evicted. Police forces are still present all around, chasing people who try to build new barricades…

This is an urgent call-out for all kinds of support! What has happened the last two days is a massive attack! Because all the roads are cleared and passable for big machinery, it is important to protect the forest occupations NOW!
Come to the Hambach forest, we need food, water, blankets and most of all more people with fresh energy!

For more information: www.hambachforest.blogsport.de

Comments are closed.