Komuniké: Policejní auta zapálena v solidaritě s anarchistou Martinem I… (přišlo mailem)

Prohlášení nám bylo doručeno mailem a zveřejňujeme ho bez jakýchkoliv úprav (vyjma vymazání přijmení). Není vyjádřením názorů a postojů naší komunity.  Žádná z buněk SRB není součástí „Volné komunity VAP“. Nejsme ani schopni potvrdit informace o provedené přímé akci či garantovat hodnověrnost této konkrétní buňky SRB. Přesto považujeme za smysluplné  i toto komuniké zveřejnit.

Sabotáž_SRB_14.2.2016_Praha-1024x636

V Praze u policejní služebny v ulici Nad Úpadem došlo 14. 2. 2016 k požáru dvou policejních automobilů. Požár byl iniciován časovaným zápalným zařízením. Odpovědnost za tuto sabotáž přebírá Síť revolučních buněk (SRB) – buňka Solidární subverze. Auta byla zapálena v solidaritě s anarchistou Martinem I….. Ten je držen v zajetí ve Vazební věznici Praha – Pankác, kde je vystaven dlouhodobému mučení.

Martin jako odpůrce kapitalistického systému čelí útokům těch, co chtějí zachovat kontiunitu kapitalistického vykořisťování. Uvěznění je jen jedním takovým útokem. Jiným je pak odepírání přístupu k plnohodnotné stravě. Martin je vegan a má k tomu pochopitelné důvody. Nechce pojídat těla zbytečně zabitých zvířat. Nechce jíst ani vejce, mléko a jiné produkty získávané týráním zvířat. Před tím než byl uvězněn, živil se dlouhodobě čistě rostlinnou, tedy vegaskou stravou. Vezeňská správa toto jeho právo nyní potlačuje. Odmítá mu veganskou stravu poskytovat a to navzdory tomu, že poskytování veganské stravy je součástí směrnic vězeňské správy a jiní věznění vegani takovou stravu dostávají. Martin je nepochybně obět mučení, jehož následkem mohou být vážné zdravotní komplikace nebo smrt.

Metody použité k mučení Martina I. jsou neakceptovatelné. Nebudeme se ale držet iluzí, že situaci lze významně změnit směřováním žádostí k institucím, které jsou sami součástí problému. Anarchisté místo toho volí přímou akci. Solidaritu vyjádřenou v podvratné aktivitě namířené proti strukturám, které mučí našeho soudruha a zajišťují pokračování kapitalismu. Policie je součást takových struktur. To proto sabotáž mířila na její auta, která jí slouží jako podpůrná technika při šíření útlaku.

Martin I. čeká ve vazbě na oficiální soudní proces. Na spektákl ve kterém bude společnost strašena terorismem a extrémismem – slovy, kterými poskoci státu s oblibou označují anarchistický boj aby jeho emancipační podstata byla ukryta před pohledem těch, co mají nespočet důvodů se společně s námi bouřit.

Oficiální soudní proces jistě bude ohromná demonstrace síly. Divadelní scéna ve které hlavní roli bude mít monstrum nahánějící strach. Tuto roli s velkým nasazením bude hrát stát a jeho poskoci. Nejsou žádné pochybnosti o tom, že rozsudek byl už dávno potají vynesen. Martin I. byl odsouzen k smrti. Tento rozsudek je vykonáván tak podlým způsobem jako je odepírání přístupu k plnohodnotné stravě. Síť revolučních buněk nebude nečinně přihlížet. Naše subverze bude přítomná dokud nedosáhneme našich cílů. V krátkodobém horizontu důstojnosti pro Martina I. V dlouhodobém horizontu zničení systému, který Martina i nás o důstojnost připravuje.

Solidaritu s Martinem I.!

Solidaritu se všemi, co čelí útokům státu!

buňka Solidární subverze / Síť revolučních buněk (SRB) – 14. 2. 2016

https://revolucnibunky.noblogs.org/

 

Sabotáž_SRB_14.2.16_Praha_Háje-1024x636

Comments are closed.