Ako vznikli bohovia

Převzato z AFED:

obálka

Recenze na novou publikaci nakladatelství skupiny Priama akcia.

V předvánočním čase vydalo Nakladateľstvo Bod zlomu brožuru Ako vznikli bohovia od Johna Kerachera, zakladatele marxistické Proletářské strany Ameriky. Pamflet vydaný v roce 1929 je poplatný své době a zejména světonázoru svého autora. Při četbě jsem se místy nedokázal zbavit pocitu, že jsem sáhl po jedné z „naučných“ publikací, kterými minulý režim zásoboval politické pracovníky na pracovištích.

Autor v úvodu říká, že když prvně slyšel o materialistické koncepci dějin, zdálo se mu, že jde o něco záhadného. Později mu však učarovala, ale i tak má čtenář pocit, že o něco záhadného jde stále. Keracher vysvětluje tři různé koncepce dějin – teologickou, idealistickou a materialistickou. Přibližuje severské a antické panteony i vývoj křesťanství. Místy je zbytečně rozvláčný, jindy zas přehnaně zjednodušuje a některé otázky náboženství zcela ignoruje, podobně jako rozmanitost duchovních nauk či různé významy duchovního života různých společenství. Nejvíce vyzdvihne samozřejmě onen význam, kdy se náboženství stává nástrojem zachování útlaku. Reprodukuje nekritickou víru ve vědu, která však může mít také velmi negativní důsledky. Neodpovídá na otázku, proč někteří lidé, kteří chápou materiální příčiny dějů, hledají útočiště ve víře. Ve vleku hrubého materialistického determinismu optimisticky načrtává „logickou“ nutnost prozření proletáře a pokračuje v oblíbeném marxistickém odvození dobytí politické moci a nastolení vlády proletariátu.

Je jasné, že bohy stvořil člověk a ne naopak, umím si ale představit mnohem vhodnější a přesvědčivější pojednání, které by to srozumitelně i poučně vysvětlovalo.

16 stran A4, ke stažení na http://www.priamaakcia.sk/data/Image/NBZ/Keracher/NBZ_Ako_vznikli_bohovia_Keracher.pdf

 

Comments are closed.