Solidární demonstrace “Žádný člověk není ilegální” (Drahonice, 5.12.,14:00)

Převzato z AFED:

no borders

Pozvánka na demonstraci, která 5. prosince zamíří do Drahonic, kde jsou vězněni lidé prchající před válkami a bídou.

Anarchistická federace se již dříve vyjádřila zcela jasně, že je pro ni nepřijatelné věznění lidí jen proto, že se vydali na cestu za životem, který by neprovázel permanentní strach z válečného násilí, mocenské zvůle a hladu. Proto se přidáváme k následující výzvě k účasti na demonstraci, která proběhne v sobotu 5. 12. od 14.00 v Libyni u obce Lubenec, okres Louny:

V tzv. detenčním zařízení v Drahonicích jsou svévolně zadržovány desítky lidí. Mnozí z nich byli nuceni strávit v českých detenčních centrech bezdůvodně již několik měsíců. V minulých týdnech v něm proběhla protestní hladovka a někteří uprchlíci se dokonce pokusili o sebevraždu. Kritika detenčních zařízení zaznívá v českém veřejném prostoru jen slabě a sporadicky. Je čas to změnit.

Chceme poukázat na absurdnost situace, kdy český stát bezdůvodně upírá základní lidská práva lidem, kteří jsou již tak zoufalí a hledají bezpečí. Za nepřijatelné zacházení se zadržovanými lidmi zodpovědný „socialistický“ ministr Chovanec jde svým počínáním populisticky na ruku konzervativní části společnosti, jež – naplněna strachem – volá po tvrdém přístupu k uprchlíkům, zavírání a militarizaci hranic. Právo na volný pohyb je základním lidským právem, které by mělo náležet všem, nehledě na národnost, etnicitu nebo vyznání. Chceme se za toto právo zasadit jasně a nahlas. A to nikoliv z povýšené pozice, ale jako obyčejní lidé, které od migrujících odlišuje jen jejich příslušnost k určitému národnímu státu.

Abychom vyjádřili svůj nesouhlas s (nejen) českou nehumánní detenční praxí a hranicemi v jakékoli podobě, svoláváme na sobotu 5. prosince 2015 demonstraci do Libyně u Lubence, abychom se následně vydali k bývalé věznici, dnes detenčnímu centru v Drahonicích. Na místě poté uspořádáme tiskovou konferenci, která dá zadrženým příležitost říct své vlastní příběhy, stejně jako důvody a požadavky svého protestu. Demonstrace začne v Libyni ve 14.00!

Žádný člověk není ilegální!

Akce na FB:
https://www.facebook.com/events/787400944739257/

Související odkazy:
Solidaritu s protestujícími uprchlíky
Svobodu vězněným uprchlíkům!
Stop týrání uprchlíků!

Comments are closed.