Sobota, 12. září: Za otevřenou Evropu, proti rasismu a xenofobii

Proti projevům nenávisti na FB

Sobota, 12. září, Praha – Václavské náměstí: Za otevřenou Evropu, proti rasismu a xenofobii, 13:00.

Link na akci na fb zde.

Přijďte vyjádřit odpor k rasismu, xenofobii a náboženské nesnášenlivosti v ČR.

Československo bylo zakládajícím členem OSN a spolutvůrce Mezinárodní deklarace lidských práv. V ní se například dočteme:

Článek 2
Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Článek 14
Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.

Článek 18
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.

Trváme na těchto pricipech a zásadně protestujeme proti tomu, aby 70 let od skončení 2. světové války byly omezovány práva určité skupině osob (uprchlikům, muslimům či komukoliv jinému).

AKCE JE ŘÁDNĚ NAHLÁŠENA.

12. září se mají, kromě naší, konat v Praze další dvě akce zaměřené proti uprchlíkům a Islámu. Zároveň zde má být “megakoncert” Daniela Landy. První demonstrace nese název “Za naši kulturu a bezpečnou zem” a svolává ji na Václavské náměstí Lucie Hašková. Tato akce přitom na rozdíl od naší není nahlášena magistrátu. Druhou svolává Jiří Sláma a nese název “Bikers against Islam”. Tato akce je nahlášena, ale špatně, tozn. do jiných ulic než je uvedeno v facebook události. Každopádně jak již z názvu plyne, je zaměřena proti určité víře a skupině oslov islámské víry – tudíž se pokusíme o rozpuštění akce, protože její účel se neslučuje s ústavou a zákony ČR. Pokud se tak nestane, vydáme se průvodem na Hradčanské náměstí, kde má akce Bikers against Islam končit.

Comments are closed.